Menu

Changing World
datavisualisatie

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft een enorme hoeveelheid data publiek maar deze data is voor het publiek moeilijk te doorgronden. Er zijn wel visualisaties maar dat zijn complexe grafieken. Dus is er aan ons gevraagd om het arbeidsgerelateerde data te visualiseren. In deze visualisatie zijn de landen van europa te vergelijken op onderwerp.


iPad met Changing World website

Vergelijk de verschillende landen op basis van de data

Met 'Changing world' kunnen de verschillende landen vergeleken worden. Wist je dat Nederland het heel beste doet in de gezondheid en dat IJsland het meest discriminerende land van Europa is. In 'Changing World' kunnen 9 verschillende thema's met elkaar worden vergeleken. De demo is te vinden op Github.

Het project 'Changing World'

Voor het CBS hebben Stefan van de Weijer en ik het concept 'Changing World' ontwikkeld. Waarbij mijn focus ligt op het interactie ontwerp en de bouw van het proof-of-concept werkt Stefan meer aan de communicatie en storytelling. Door storytelling te gebruiken personifieer je de data en dit zorgt ervoor dat de gebruiker meer betrokken is bij het onderwerp. De interactie zorgt ervoor dat er persoonlijke keuzes kunnen gemaakt worden. Zo vergelijkt iedereen de landen van europa op een verschillende manier.

Changing World Changing World project Changing World project