22 november 2022 • november 23, 2022 at 1:35 pm Qdraw

Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022)

Midden in het Buurserzand begint deze etappe zich en gaat richting Enschede. Onderweg kom je nog een recreatiegebied tegen, het Rutbeek en het laatste stuk is via de buitenwijken naar het centrum van Enschede waar de route eindigt op het treinstation

Waar is etappe 22?

Etappe 21 eindigt bij het Buurserzand en direct daar aansluitend vervolg je de route op etappe 23 richting Enschede. Dit is de slotetappe van het Trekvogelpad. Etappe 22 is een zijtak die naar de hostel en camping het Den Broam van de Nivon loopt en dan weer teruggaat naar de hoofdroute. Deze etappe heb ik overgeslagen omdat dit een alternatieve route is.

Sekmaatsvlakte of Buurserzand

In dit natuurgebied begint deze etappe. Het is een gebied met open heidevlakten, graslanden en kleine bosjes. Het landschap met de eeuwenoude jeneverbesstruiken. Zo doet deze bes er drie jaar over voordat deze rijp is. Het eerste jaar is die nog groen, het tweede meer donker groen en het derde jaar zijn de bessen zwart. De jeneverbes is een conifeer, één van de weinige die van origine voorkomt in Nederland. Het aantal jeneverbessen is sterk afgenomen en er lijken maar weinig jonge bomen op te komen. Eén van de plekken waar het sinds een aantal jaar wel goed gaat, is het Buurserzand. De meeste jeneverbessen die je hier ziet staan zijn ongeveer even oud, zo’n 150 jaar. Om het land verder te verschralen, wordt er nog steeds gemaaid in het Buurserzand. Omdat de jonge jeneverbessen juist niet gemaaid moeten worden, worden deze gemarkeerd zodat die niet per ongeluk worden meegenomen met het maaien. Tijdens het maaien wordt er goed op de stokken gelet waardoor de jonge jeneverbessen door kunnen groeien.

Rutbeek

Het Rutbeek is ontstaan door zandafgraving. De “Laag van Usselo” werd in dat jaar ontdekt. Bij toeval werd bij een zandafgraving in het Usselerveen (waar nu het Rutbeek is) een 10 cm dikke bleke zandlaag ontdekt met houtskool en stukjes vuursteen. Deze laag is terug te vinden in heel Noord-Europa, en Usselo had hier een primeurtje mee te pakken. De parkeerplaats valt vooral op dat deze zo leeg zijn en dat de hekken die eromheen staan enorm zijn.

Buitenwijken van Enschede

Na de Rutbeek kom je aan bij de rand van Enschede, door verschillende vinex wijken wandel je door een complex van een organisatie ten behoeve van de geestelijke gezondheid door richting het centrum. Onderweg kom je nog door een tunnel waar je de A35 kruist en door de oudere wijken De Braker en Pathmos. Zo wandel je via het Volkspark richting het centrum. Onderweg kom je de campus van de hogeschool Saxion ook nog tegen.

RK Kerk Sint Jacobus de Meerdere en de Grote kerk

De eerste Sint Jacobus-kerk is herbouwd na een brand in de jaren 30 van de vorige eeuw. Zo geeft de bogengalerij toegang tot deze koepelkerk. Aan dezelfde Oude markt staat nog een kerk gebouw: De Grote Kerk. De oorspronkelijke kerk dateert uit de Middeleeuwen maar in 19de eeuw zijn er ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Inmiddels wordt deze kerk door het theater gebruikt.

Station Enschede

Het eindpunt van het Trekvogelpad is het station Enschede. Het huidige stationsgebouw stamt uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Het station is ontworpen als een mix tussen kopstation en parallelstation. De laatste functie verloor het in 1981 met de opheffing van de treindienst naar Gronau (Duitsland). Architect Schelling ontwierp na 1945 diverse stationsgebouwen, waaronder dat van Hengelo (1951), Zutphen (1952) en Arnhem (1954), die allen zijn gebouwd in de stijl van de Nieuwe zakelijkheid. Kenmerkend is het beton gebruik en de vele zuilen. Het is niet mijn stijl maar het past wel bij de stijl van de jaren 50 van de vorige eeuw.

Conclusie

Het gebied de Buurserzand is erg mooi en het is ook mooi om te zien dat de jeneverbes het daar zo goed doet. Het namelijk best uniek dat deze conifeer in de natuur groeit. Dan volgt een stuk langs de Rutbeek, dat is niet echt speciaal. De buitenwijken van Enschede zijn wat eentonig maar het centrum is wel leuk om doorheen te wandelen. Al met al is dit geen top etappe.

← Vorige etappeTrekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Sekmaatsvlakte ; etappe 23, jeneverbessen, heide, Sekmaatsvlakte, BuurserzandTrekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Sekmaatsvlakte ; jeneverbessen, heide, Sekmaatsvlakte, etappe 23, BuurserzandTrekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Vermiljoenhoutzwam ; herfst, berkenboom, paddenstoel, Vermiljoenhoutzwam, Pycnoporus cinnabarinus, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Berken ; berkenboom, Sekmaatsvlakte, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Berken ; herfst, berkenboom, Sekmaatsvlakte, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Eggelmorsweg ; Oude Haaksbergerdijk, Eggelmorsweg, schuur, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Jacobsrietweg ; IJsselerstroom, Jacobsrietweg, weerspiegeling, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Mediant Geestelijk Gezondheidszorg ; asfaltweg, Mediant Geestelijk Gezondheidszorg, Enschede, etappe 23, TrekvogelpadTrekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Zweringbeekpark ; weerspiegeling, Zweringbeekpark, ganzen, Belgiëlaan, Enschede, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Willem de Clercqstraat ; wijk, jaren 30, Enschede, Willem de Clercqstraat, etappe 23, TrekvogelpadTrekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Maarten Harpertsz Tromplaan ; Saxion, Maarten Harpertsz Tromplaan, Enschede, plantaan, boom, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Van Galenstraat ; Saxion, Maarten Harpertsz Tromplaan, Enschede, Van Galenstraat, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Zuidmolenstraat ; Enschede Centrum, Enschede, Zuidmolenstraat, Pijpenstraat, etappe 23Trekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Sint Jacobus de Meerdere ; Enschede Centrum, kerk, Enschede, Sint Jacobus de Meerdere, etappe 23, TrekvogelpadTrekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Grote Kerk & Oude Markt ; Enschede Centrum, kerk, Enschede, Grote Kerk, Oude Markt, etappe 23, TrekvogelpadTrekvogelpad Etappe 23 van Buurserzand naar Enschede (2022) ; Stationsplein ; Station Enschede, Enschede, Stationsplein, etappe 23, Trekvogelpad

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: ,

Gecategoriseerd in:

21 november 2022 • november 21, 2022 at 9:02 pm Qdraw

Trekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022)

Vanaf de Buurserbeek en het landgoed Lankheet bij Haaksbergen wandel je langs een oude dubbele watermolen, een stuk door landbouw gebied en door het Buurserveen. Dit is een hoogveen gebied waar je prachtige vergezichten hebt. Dan loop je tussen de boerderijen door om te eindigen in heide gebied ver van alle voorzieningen. Deze etappe heb ik gecombineerd met etappe 23. Etappe 22 is een alternatieve naar een camping van de Nivon.

Het Lankheet

Iets ten zuiden van Haaksbergen ligt het waterpark ‘Het Lankheet’. In dit prachtige bos- en rietlandschap wordt geëxperimenteerd met natuurlijke waterzuivering. Het water uit naarburige Buurser Beek wordt hiervoor gebruikt. De route vervolgt zich langs deze beek.

Oostendorper Watermolen

Iets verderop bevind zich de Oostendorper watermolen is een dubbele, door water aangedreven molen. Aan de linkeroever staat een oliemolen en rechts een korenmolen. De funderingen bestaan uit Bentheimer zandsteen. Dit wordt hier in de omgeving gewonnen. De watermolen werd in opdracht van Karel V gebouwd en was in 1548 gereed. Er waren nog problemen met het missen van kantstenen. Kantstenen zijn maalstenen die op hun kant malen. Toch was de huidige plek niet zo goed gekozen want de molen had al snel last van een ontwerpfout en dat is tot de laatste restauratie in 1988 gebleven.

Zandwegen uit het Lankheet

De route heeft een mooie omweg gemaakt om de Buurser Beek en de Oostendorper Watermolen te kunnen zien. Ben van mening dat het wel een goede keuze is om hier even langs te gaan. De route vervolgt over zandwegen richting het veen.

Ontginningslandschap Langeloseveen en Krakeelsveld

In dit gebied van Nederland maakten boeren gebruik van gedeelde stukken land. Tot de tijd van Napoleon was dit de gangbare manier van boeren. Dit was was onderdeel van de marke Langelo. De marke Langelo hielden halverwege de 19e eeuw op te bestaan (Langelo in 1862). De tot dat moment gemeenschappelijke gronden werden verdeeld onder de rechthebbenden. Met de komst van de kunstmest konden, de uitgestrekte heidevelden en venen worden ontgonnen tot akkers, grasland en bos. Het kunstmest werd gangbaar in de tweede helft van de 19e eeuw.

Haaksbergerveen

Sinds september 2021 is Staatsbosbeheer aan de slag met het natuurherstel in natuurgebied Haaksbergerveen. Het herstel is goed te zien aan de de drijvende veenmosdekens. Zo’n drijvend mos pak kan zo dik worden dat er ook andere planten op kunnen groeien zoals de veenpluis. Het landschap krijgt een meer open karakter doordat er veel berkenbomen worden verwijderd. Hoogveen en natte heide, zoals in het Haaksbergerveen, zijn zeldzaam geworden in Nederland. Voor de turfwinning was dit landschap heel gangbaar in dit deel van Europa. Het hoogveen, dat in de loop der eeuwen is ontstaan, wordt gevoed door regenwater. Het veenmos dat er groeit heeft de bijzondere eigenschap dat het als een spons werkt: het houdt zelf regenwater vast, ook in tijden van droogte. Het heeft zo een eigen waterhuishouding, met een waterspiegel die hoger ligt dan de omgeving. Hierdoor kan het hoogveen uitgroeien tot grote aaneengesloten, zompige veenkussens. Het Haaksbergerveen is ruim 590 hectare groot en bestaat voor delen uit drijvende veenlagen en delen veen op een zandondergrond. Het Haaksbergerveen is een van de best herstellende hoogveenrestanten van Nederland. Dankzij een uitgekiend waterhuishoudingssysteem krijgt het hoogveen de kans om zich net als vroeger te ontwikkelen. Een stabiele waterstand is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van hoogveen. In dit veengebied is de turfwinning altijd kleinschalig geweest waardoor een afwisselend landschap is ontstaan. Staatsbosbeheer heeft bij het veen ook meerder routes van 3 km, 3,5 km en eentje van 4 km die door het gebied heen lopen.

Een unieke kijk vanaf het vlonderpad in het ‘hart’ van het Haaksbergerveen

De veenputten waar het veen tot na de Tweede Wereldoorlog werd uitgestoken zijn nog zichtbaar. Het uitgestoken veen, ook bekend als turf, werd gebruikt als brandstof voor de kachel. De eenmansputjes van enkele vierkante meters in oppervlak waren voor eigen gebruik, maar er werd ook grootschaliger gestoken voor de talrijke textiel fabrieken in de omgeving. In de ontstane veenputten kwam na verloop van tijd de vorming van hoogveen weer spontaan op gang. Vanaf de jaren 70 zijn er dijkjes aangelegd om het water vast te houden en daarmee de vorming van nieuw veen te stimuleren.

Landbouwgebied

Na het prachtige veengebied wandel je een stuk over asfaltwegen door een landbouw gebied. Het is jammer dat ze hier niet een route hebben gevonden waar je meer door of langs het veen kunt lopen.

Buurserbeek

Na een stuk over asfaltwegen gelopen te hebben vervolgen we de route langs de Buurserbeek. Deze rivier loopt vanaf de Duitse grens naar Deventer toe waarna die zich met de IJssel verder na zee vervolgt. Deze beek wordt verderop de Schipbeek genoemd.

Sekmaatsvlakte of Buurserzand

Dit is een natuurgebied waar open heidevlakten, graslanden en bosjes elkaar afwisselen. Die afwisseling maakt het Buurserzand tot een geliefd wandelgebied. Er zijn ook meerdere uitzichtpunten waar we nu niet langs komen. Het gebied was een schenking van de weduwe van textielfabrikant van Heek. Het Buurserzand is het restant van een uitgestrekt heidelandschap. Deze heide vormde in het verleden een belangrijk onderdeel van het esdorpenlandschap. Essen zijn oude akkercomplexen die vaak in de middeleeuwen zo werden gevormd. Er zijn nog wat restanten te vinden van dit landschapstype rond het dorp Buurse en in het dal van de Buurserbeek. Hier eindigt deze etappe in de middle of nowhere.

Conclusie

Dankzij het Haaksbergerveen wat een prachtig en uniek stuk landschap is en het Buurserzand maakt deze etappe uniek. In mijn optiek is dit de mooiste etappe van het Trekvogelpad in Oost Nederland. Er zitten nog wel wat asfalt stukken in de route maar deze zijn ook op zaterdag erg rustig. De molen is een mooie uitstap van de route en ook erg bijzonder om een dubbelmolen te zien.

← Vorige etappeVolgende etappe →Trekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Buurserbeek ; Trekvogelpad, Buurserbeek, Schipbeek, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Korenmolen & Oliemolen ; haaksbergen, watermolen, Buurserbeek, Schipbeek, vakwerk, weerspiegeling, Korenmolen & Oliemolen, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Krakeelsweg ; herfst, zandweg, bosrand, Krakeelsweg, etappe 21b, TrekvogelpadTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; ; bosrand, bladeren, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Hanebulterweg ; bosrand, bladeren, Krakeelsweg, Hanebulterweg, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Peddedijk ; Hoogveen, Haaksbergerveen, Peddedijk, boom, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Peddedijk ; Hoogveen, Haaksbergerveen, Peddedijk, waterdruppels, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Haaksbergerveen ; Hoogveen, Haaksbergerveen, weerspiegeling, water, waterdruppels, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Haaksbergerveen ; Hoogveen, Haaksbergerveen, riet, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Haaksbergerveen ; Hoogveen, Haaksbergerveen, geel gras, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Haaksbergerveen ; Hoogveen, Haaksbergerveen, droog gras, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Siberië ; Trekvogelpad, Hoogveen, Haaksbergerveen, droog gras, Siberië, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Siberië ; Hoogveen, Haaksbergerveen, geel gras, droog gras, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Siberië ; Hoogveen, Haaksbergerveen, graspollen, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Siberië ; Hoogveen, Haaksbergerveen, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Siberië ; Hoogveen, Haaksbergerveen, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Wennewickweg ; berkenbos, Hoogveen, Haaksbergerveen, Wennewickweg, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Höfterveldweg ; Trekvogelpad, Hofterveldweg, Haaksbergen, Höfterveldweg, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Buurserbeek ; Trekvogelpad, rivier, Buurserbeek, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Buurserbeek ; Trekvogelpad, weerspiegeling, Buurserbeek, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Stendermolenweg ; berkenbos, bomen, Stendermolenweg, etappe 21bTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Sekmaatsvlakte ; hoog gras, bomen, Sekmaatsvlakte, etappe 21b, BuurserzandTrekvogelpad Etappe 21b van Haaksbergen naar Buurserzand (2022) ; Sekmaatsvlakte ; jeneverbessen, heide, Sekmaatsvlakte, etappe 21b, Buurserzand

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , , ,

Gecategoriseerd in:

14 november 2022 • november 21, 2022 at 9:03 pm Qdraw

Trekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022)

Door het Achterhoekse land wandel ik naar Twente. Via de Berkel wandel je door het boerenland naar de bossen van het landgoed de Lankheet. Hier volg ik de route tot aan de Buurserbeek waar deze halve etappe is afgelopen.

Eibergen

In het plaatsje Eibergen wordt ik door een parkeerwachter aangesproken, hij vroeg zich af wat ik op de foto ging zetten. Dus ik vertelde hem over het Trekvogelpad en de etappes die ik afgelegd had. Hij zorgde ervoor dat de auto’s tijdelijk wegbleven uit het centrum.

Van oorsprong is het een boerendorp. In 1830 werd aan rivier de Berkel een blekerij opgericht en in anderhalve eeuw groeide het bedrijf uit tot een van de grotere textielondernemingen. Voor de textielindustrie is het dorp dus van betekenis geweest.

Marke Mallem

Tot 1800 hadden ze in Twente en de Achterhoek het Marke systeem, de boeren deelde het land met elkaar en zorgden samen voor een goede opbrengst. Onderweg kom ik nog een grenssteen tegen die het gebied Marke Mallem aangeeft.

Mallumse Molen

Buiten het centrum wandel je over de Nieuwe Brug over de Berkel het bos in. Iets verderop duikt een prachtige oude watermolen op. Deze molen stond er al in 1430 en hoorde bij de Hof van Mallum. De inwoners van Eibergen waren vroeger verplicht hier hun koren te laten malen. Hier wordt ik al opgewacht door een Zeeuwse familie die graag op de foto wil met de oude watermolen. Dus heb ik zo ook gelijk maar gevraagd om mij met de molen op de foto te zetten

Berkel

Rivier de Berkel was vroeger de verbinding van Hanzestad Zutphen met het Duitse achterland. Omdat het waterpeil laag was, werd met platbodems gevaren: de Berkelzomp. Het spoor dat er in de 19de eeuw kwam, betekende het einde voor de scheepvaart. Het lijkt erop dat het gaat regenen maar gelukkig houd het al op met een paar spatjes. Langs de Berkel vervolgt de route zich. Hier wandel je over de slootkant en heb je zicht over de weilanden. Iets voorbij de bocht waar een aantal vissers in alle rust aan het vissen waren.

Op naar Twente

Er hangen rode vlaggen bij het schietterrein aan Rekkenseweg, dit ligt op de provinciegrens. Je bent nu in de laatste provincie aangekomen en zo wandel je Twente in.

Het Lankheet

Iets ten zuiden van Haaksbergen ligt het waterpark ‘Het Lankheet’. In dit prachtige bos- en rietlandschap wordt geëxperimenteerd met natuurlijke waterzuivering. Het water uit naarburige Buurser Beek wordt hier door rietbekkens gefilterd van fosfaat en stikstof. Een deel van het gefilterde water wordt gebruikt om kwetsbare gebieden te bevloeien en de rest stroomt terug naar de beek. Het gebied is 5 hectare groot met 6 filters van ieder 3 bassins. Jaarlijks wordt er zo’n 1,5 miljoen kuub water gezuiverd.

Poort Diaconie

Vanaf de Buurserbeek stap ik van de route af. Bij de Lankheterbrug wandel ik naar Eibergsestraat waar ik bij Poort Diaconie de bus pak naar huis.

Conclusie

Vanaf Eibergen wandel je langs de Berkel, dan een stuk landbouwgebied en het laatste stuk is door het landgoed Lankheet. Dit landgoed is bijzonder vanwege het waterzuiveringssysteem en de rietvelden

← Vorige etappeVolgende etappe →Trekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; De Berkel ; Berkel, water, rivier, panoramaTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Mallumse Molentak ; Nieuwe Brug, Mallumse Molentak, Berkel, achterhoekTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Eekhoorn ; Eibergen, eekhoorn, boom, achterhoekTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Mallumse Molen ; Dion van Velde, Eibergen, watermolen, Mallumse molentak, Mallumse Molen, Meekes, Rekkense binnenweg, Dutch Umbraco User Group, achterhoekTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Watertoren Eibergen ; watertoren, Mallem, Watertoren Eibergen, achterhoekTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; De Meekes ; Meekes, Rekkense binnenweg, Rode Slatweg, De Meekes, achterhoekTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Zuring ; zuring, Rekken, Brökersweg, achterhoekTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Parelamaniet ; Parelamaniet, paddenstoel, achterhoekTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Veenrietweg ; heide, overijssel, Veenrietweg, twenteTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Waterpark Het Lankheet ; riet, waterwachters, het pieter vereijken pad, Waterpark Het Lankheet, twenteTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Lankheet ; lankheet, boog, poort, waterwachtersTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Waterpark Het Lankheet ; herfst, bladeren, waterwachters, het pieter vereijken pad, Waterpark Het Lankheet, twenteTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Waterpark Het Lankheet ; waterwachters, het pieter vereijken pad, Waterpark Het Lankheet, twenteTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Herfst Aster ; Herfst Aster, waterwachters, het pieter vereijken pad, Waterpark Het Lankheet, twenteTrekvogelpad Etappe 21a van Eibergen naar Haaksbergen (2022) ; Klein Lankheet ; boerderij, Het Lankheet, Klein Lankheet, twente

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

13 november 2022 • november 21, 2022 at 9:04 pm Qdraw

Trekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022)

Door het boerenland wandel ik door Achterhoek. Dit stuk is over het platteland, dat hier in deze regio een coulisselandschap is. Dat zijn weides afgewisseld door bomen om te eindigen in de historische stad Eibergen.

Borculo

Vanaf Ruurlo ben ik met de bus naar Borculo gegaan. Hier start ik bij halte de Snofhutte en wandel ik naar het beginpunt aan de Geerdinksdijk.

Geerdinksdijk

Over de boerenlandwegen wandel ik verder richting Eibergen. Onderweg kom ik diverse boeren tegen op de trekker tegen die druk aan het gras maaien zijn. Het gebied is erg rustig, onderweg wordt je ook begroet door de koeien in de weide. Zo wandel ik door boerenland. En door nog meer boerenland. Een beetje eentonig misschien, maar wat is het hier heerlijk rustig, gemoedelijk en plezierig.

Haarlose kanaal

Dan volgt de route een stuk langs het Haarlose kanaal. Eerst over asfalt en later door een bos met prachtige lanen.

Eswal

Vanaf de 9de eeuw zijn de eerste essen ontgonnen. Essen zijn de eerste akkerbouw gebieden die de mens van de wildernis veroverden. Deze akkers werden gescheiden met een gevlochten takken rand. Omdat het land werd opgehoogd met vaste mest waren deze randen al snel te laag. Zo werden deze steeds verder opgehoogd. In deze regio is de stichting Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge bezig geweest om zo’n natuurlijk wal te herstellen. Dit project maakt onderdeel uit van de Landschapswacht. Dit type landschapselement dat op veel plekken aan het verdwijnen. Het verdwijnen van zulke houtwallen is daarnaast ook slecht voor de vele vogels, planten, mossen en zoogdieren die leven in de eswallen.

Twenteroute

De route loopt verder door het boerenland waarna deze onderbroken wordt door de brede Twenteroute (N18). De oorspronkelijke weg is hiervoor afgesloten en je moet via het viaduct de Vinkennest over deze weg heen.

Paddenstoelen

Onderweg sprak ik een stel Duitsers die paddenstoelen aan het kijken waren. Nu is Duitsland ook niet zo ver meer vanaf Eibergen.

Eibergen

Het kleine oude stadje Eibergen staat hierna op de planning. In de 15e eeuw moet Eibergen de beschikking hebben gekregen over enige stedelijke rechten. In Eibergen is het 3-daagse evenement Halloweekend. Een weekend waarin Eibergse ondernemers samenwerken met de lokale maatschappelijke stichtingen en verenigingen. Zo was er ook een markt in het centrum.

Conclusie

Het achterhoekse boerenland is een afwisseling van kleine bossen met weides. Stukken zijn over asfaltwegen, maar ook over zandwegen. Het is erg rustig en gemoedelijk.

← Vorige etappeVolgende etappe →Trekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Schooldijk ; schooldijk, herfst, bladeren, Hambroekweg, Zone CollegeTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Schooldijk ; schooldijk, herfst, bladeren, Hambroekweg, Zone College, bosrandTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Waterhoekdijk ; dier, koeien, WaterhoekdijkTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Waterhoekdijk ; herfst, bladeren, oranje, WaterhoekdijkTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Gelderse roos ; gelderse roos, bessen, roodTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Vogelmuur ; urbex, boerderij, dak, VogelmuurTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Reuzenzwam ; reuzenzwam, paddenstoel, boom, klimopTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Haarlose kanaal ; dier, koeien, weide, Haarlose kanaalTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Haarlose kanaal ; laan, Haarlose kanaal, bomen, Kanaalweg, NeedeTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Eppinkweg ; Haarlo, Eppinkweg, Hanninkgoor, weide, bosTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Molenweg ; dier, geit, boerderij, Molenweg, Eibergen, ZaterdagwegTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Oude Borculoseweg ; grote teunisbloem, Oude Borculoseweg, Vinkennest, Twenteroute, Lintveldseweg, EibergenTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Eibergen ; passiebloem, Eibergen, bloem, tuinTrekvogelpad Etappe 20b van Borculo naar Eibergen (2022) ; Grotestraat Eibergen ; Eibergen, centrum, Grotestraat, Fabrieksstraat

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

30 oktober 2022 • oktober 30, 2022 at 8:45 pm Qdraw

Schoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) 

Een mooie wandeling door het duingebied van Schoorl is de Noordzeeroute. Schoorl is een plaats iets ten oosten van Alkmaar in Noord Holland. Deze wandeling start bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en is 9 kilometer lang. Je volgt de duidelijk aangegeven blauwe pijlen. Zo gaat de wandeling door bos, heide en de duinen. Verder wandel je stukje langs de zee over het strand. Heel leuk dus! Goede schoenen zijn handig want de route is voornamelijk over onverharde paden.

De start van de wandeling

De wandeling start bij het buitencentrum van de Schoorlse duinen. Hier vind je veel informatie over het gebied, toiletten en ook gelijk een restaurant waar je kunt eten en drinken. Verder kun je hier betaald parkeren. Op drukke dagen staat het hier vaak vol, houd hier rekening mee. De route is aan twee kanten aangegeven. Vlak bij het bezoekerscentrum bevind zich de grootste duin van Nederland.

Heideveld

De wandeling start in het bos en wij bezoeken Schoorl op een prachtige herfstmiddag. Het is niet koud en de zon schijnt en het licht valt prachtig tussen de bomen door. Als we het bos uitkomen, dan komen we uit bij een enorm heideveld. De heide is uitgebloeid maar de bomen zijn in de prachtige herfst kleuren. Verderop zien ze een hoge duin met bomen erop en eromheen lekker veel heide. Prachtig om te zien! Daarna lopen we al snel door het losse zand. Hier hebben we uitzicht over de duinen.

Het strand

Via het strand vervolgt de route zich door de duinen. Hier moet je wel goed opletten dat je de pijlen weer terug vindt. Het strand is prachtig en heerlijk. Het stuk over het strand is niet heel lang, maar zorgt voor een leuke afwisseling bij de wandeling.  Via de duinen loopt de route weer terug naar het bezoekerscentrum.

Conclusie

Het is een erg mooie route door het bos, heide en duingebied van Schoorl. Het gebied is erg afwisselend en het is mooi dat de route ook nog een stuk over het strand loopt.Schoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Heideweg ; Heideweg, Boswachterspad Noordzeewandeling, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Smakelijke Melkzwam ; smakelijke melkzwam, paddenstoel, Boswachterspad Noordzeewandeling, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Zoete kers ; herfst, heide, struik, Boswachterspad Noordzeewandeling, zoete kers, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Lange weg ; Lange weg, Mariaweg, heide, Boswachterspad Noordzeewandeling, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Frederiksweg ; Frederiksweg, herfst, heide, Boswachterspad Noordzeewandeling, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Frederiksweg ; Frederiksweg, duinen, Boswachterspad Noordzeewandeling, Mariavlakte, Zwarte blink, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Mariavlakte ; Mariavlakte, duinen, herfst, heide, struik, Boswachterspad Noordzeewandeling, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Mariavlakte ; Mariavlakte, duinen, Boswachterspad Noordzeewandeling, helmgras, zandSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Schoorlse duinen ; Helmgras, gras, zand, duinen, Boswachterspad Noordzeewandeling, Schoorl, Schoorlse duinenSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Zeeraket ; Zeeraket, plant, wit, duinen, Boswachterspad Noordzeewandeling, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Noordzee ; Schoorlse duinen, Noordzee, strand, zee, Boswachterspad Noordzeewandeling, SchoorlSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Schoorlse zeeweg ; Boswachterspad Noordzeewandeling, Schoorl, blauwe bes, Schoorlse zeewegSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Schoorlse zeeweg ; herfst, heide, struik, Boswachterspad Noordzeewandeling, Schoorl, Schoorlse zeeweg, geel grasSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Koningskaars ; plant, koningskaars, torns, Boswachterspad Noordzeewandeling, Schoorl, Schoorlse zeewegSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Gewone schelpzwam ; Gewone schelpzwam, paddenstoel, herfst, Boswachterspad Noordzeewandeling, Schoorl, Schoorlse zeeweg, berken boomSchoorl Boswachterspad Noordzeeroute (2022) ; Jachtweg ; herfst, struik, Boswachterspad Noordzeewandeling, Schoorl, zand, verstuiving, jachtweg

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: ,

Gecategoriseerd in:

30 oktober 2022 • oktober 30, 2022 at 8:35 pm Qdraw

Landgoedwandeling Zutphen (2022)

Vanaf het station Zutphen loopt deze route tot aan Landgoed Huis de Voorst. Zo vervolgt de route zich langs Huis het Velde, hier zit de politieacademie. De wandeling gaat via Warnsveld terug door de groene strook van Zutphen naar de IJssel. De route staat niet aangeven maar er is wel een kaartje beschikbaar.

Station Zutphen

De wandeling begint bij het station van Zutphen, dit naoorlogse rijksmonument staat er vanaf 1952. Omdat het stationsgebouw niet mocht worden aangepast is er gekozen om de fietsenstalling ondergronds te maken.

Berkelpoort

Je wandelt door het centrum van Zutphen. Hier volgen we de rivier de Berkel. Zo komen we ook langs de fluisterboten op de Berkel en langs de Berkelpoort. De Berkelpoort is een waterpoort en onderdeel van de Zutphense stadsmuur en gelegen aan de oostelijke rand van het stadscentrum. De poort werd in de 14e eeuw gebouwd. De route loopt verder langs de Berkel de stad uit.

Huis de Voorst

Voor het landhuis wijken we iets af van de rivier. Het landhuis is een historische buitenplaats en ligt ten oosten van Zutphen. Bij de bouw van De Voorst, aan het eind van de 17e eeuw, spaarde de toenmalige eigenaar Arnold van Keppel kosten noch moeite om tot een spectaculair resultaat te komen

Huis ’t Velde

Aan de overkant van de Berkel ligt. Huis ’t Velde. Dit is een statig wit landhuis ten oosten van Warnsveld. De geschiedenis van deze voormalige havezate (een versterkt huis) gaat terug tot minimaal 1326. Het landhuis van het Gelders landschap en is verhuurd en wordt gebruikt door de Nationale Politie en de Politieacademie.

Door Warnsveld

Dan volgt de route door een minder mooi stuk, je wandelt door de buitenwijken van Warnsveld. Waarna je uitkomt bij de dorpskern. Hier kom je langs de Sint-Martinuskerk. Dit is een protestantse kerk in de plaats Warnsveld.

De Vijver en de groene strook van Zutphen

Door de parken en langs de vijver die ook letterlijk zo heet wandel je terug naar de IJssel. Onderweg kom je nog een kinderboerderij tegen.

IJssel

Vanaf de uiterwaarden van de IJssel wandel je door het centrum terug naar het station

Conclusie

Voor het eerste stuk langs de landhuizen van Zutphen en omgeving is een echte aanrader. Dit is stuk is ook voor grote delen onverhard. Dan volgt een stuk door de buitenwijken van Warnsveld en dat is niet zo bijzonder. Het centrum van het dorpje Warnsveld is wel aardig en de groene strook door Zutphen is een mooi park maar niet heel speciaal. De route staat niet aangegeven met markeringen, dus als je deze loopt neem dan een kaartje meeLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Berkelpoort ; dieserbrug, zutphen, molengracht, fluisterboot, Berkelpoort, BerkelLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Berkelpoort ; zutphen, molengracht, fluisterboot, Berkelpoort, BerkelLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Berkel ; berkel, herfst, molengracht, vogel, BerkelLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Gewone vlier ; gewone vlier, struik, rozeLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Huis de Voorst ; Huis de Voorst, Zutphen, binnenweg, landhuisLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Porselein zwam ; porselein zwam, paddenstoel, boomLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Wilde wingerd ; Huis het Velde, politie academie, Wilde wingerd, Het het Velde, politieLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Martinuskerk (Warnsveld) ; Rijksstraatweg, Martinuskerk, WarnsveldLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Martinuskerk (Warnsveld) ; Kerkplein, Rijksstraatweg, Martinuskerk, WarnsveldLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Nooit Gedacht ; Nooit Gedacht, Molenstraat, windmolen, WarnsveldLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; Kruisspin ; spin, Kruisspin, spinnenweb, WarnsveldLandgoedwandeling Zutphen (2022) ; IJssel ; Zutphen, Ijssel, ijsselkade, IJssel

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: ,

Gecategoriseerd in:

27 oktober 2022 • oktober 27, 2022 at 7:27 pm Qdraw

Voorsterbos Paddenstoelen (2022)

Het paddenstoelen seizoen is weer begonnen daarom zijn we er op uit geweest. Het Voorsterbos is een natuurgebied in de Noordoostpolder in de Nederlandse provincie Flevoland. Het ligt tussen Kraggenburg en Vollenhove. Samen vormen het Kadoelerbos en het Kadoelerveld een prachtige overgaan tussen het “oude” land van Vollenhove en het open landschap van de Noordoostpolder. Oeroude en vrijwel ondoordringbare keileemlagen in de bodem zorgen voor een vochtig bos.Voorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Geschubde inktzwam ; paddenstoel, Voorsterbos, Geschubde inktzwam, comatus CoprinusVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Russula ; paddenstoel, Voorsterbos, russulaVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Zwerminktzwam ; paddenstoel, Voorsterbos, ZwerminktzwamVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Voorsterbos ; Voorsterbos, water, bosVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Plant ; Voorsterbos, bloem, roze, plantVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Voorsterbos ; Voorsterbos, weerspiegeling, bomenVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Paddenstoel ; Voorsterbos, bruin, paddenstoelVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Kikker ; Voorsterbos, kikker, bladerenVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Kikker ; Voorsterbos, kikker, bladerenVoorsterbos Paddenstoelen (2022) ; Paddenstoel ; Voorsterbos, paddenstoel, oranje, tak

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: ,

Gecategoriseerd in: