Menu

11 mei 2011 • Gepubliceerd door ; december 22, 2021 at 10:50 am Qdraw

Disclaimer

Disclaimer (geldt voor alle Qdraw en Qdraw;Blog pagina’s), nader te noemen als deze website. Er is ook een pagina aanwezig over het privacybeleid

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, hier kunnen we helaas niks aan doen, als u zo’n fout vindt dan reageer dan a.u.b, of neem contact op met ons.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van deze website. Wij zullen zoveel mogelijk proberen om zo min mogelijk vreemden mensen in beeld te krijgen. Dit in betrekking tot het portret recht.
Deze website heeft ook een nieuwsfunctie.

Heeft u bezwaren op deze disclaimer of op andere delen van deze website, u kunt ons e-mailen via het contact-formulier. Wij zullen op uw e-mail binnen 14 werkdagen – indien wij dat nodig achten – reageren.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Reacties

Hoewel de beheerders van deze website zullen trachten elk algemeen verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen, is het helaas niet mogelijk om elk bericht te lezen.
Dit gegeven erkent u dat alle berichten reactie-box worden geplaatst de visies en meningen van de auteurs geven, en niet die van de beheerders, moderators of webmaster (behalve berichten geplaatst door deze mensen) en dat deze niet verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud ervan.

Tevens is verboden om in de reacties kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georiënteerde of anderzijds verwerpelijke berichten te plaatsen, die van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden.

Het plaatsen van dergelijke berichten kan ertoe leiden dat u onmiddellijk en permanent wordt verbannen van deze website en uw service provider zou mogelijk geïnformeerd kunnen worden. Wij kunnen dit ten alle tijden doen!

Hoewel we zo min mogelijk gebruik maken van de optie om reacties te modereren, zullen we dat zeker doen in de volgende gevallen:

 • Als je discriminerende opmerkingen plaatst, zoals racistische, seksistische of homofobe opmerkingen.
 • Als je in je reactie doelbewust persoonlijke beledigingen opneemt.
 • Als je grof taalgebruik hanteert.
 • Als je de reactie-plek gebruikt als reclamezuil.
 • En als je teksten plaatst waar met alle goede zin van de wereld geen touw aan vast te knopen is.

Het IP-adres van alle berichten wordt opgeslagen om deze voorwaarden te kunnen opleggen. De beheerder van deze website houd altijd het recht om reacties te veranderen, bewerken, verwijderen of te sluiten wanneer de auteur van deze website het recht hebben om onderwerpen te verwijderen, bewerken, verplaatsen of sluiten wanneer zij dit nodig vinden, deze disclaimer is voor alle pagina’s geldig, waar een link op staat. (op alle pagina staat een disclaimer-link op)
Veel surfplezier op deze website . Heeft u vragen, opmerkingen, tips e-mail me dan.. (via het mailform)

Deze website maakt gebruik van cookies om webstatistieken bij te kunnen houden. Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Google bied een opt-out aan via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Deze disclaimer is geschreven op 27 januari 2007 en bijgewerkt naar de nieuwe situatie op 12 juli 2011 en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Verwijderingsverzoek

Mocht u een verwijderingsverzoek willen indienden dan doet u dat op de volgende manier:
U gaat naar http://qdraw.nl/contact/ en wij verzoeken u om daar het volgende aantegeven:

 • Land van herkomst
 • Volledige naam
 • Mocht u dit verzoek doen namens iemand anders dan verzoek ik u om de relatie te melden en tevens uw volledige naam
 • Email-adres
 • Telefoon-nummer
 • Adressen van de betreffende pagina’s
 • Toelichting van op welke gronden u dit verzoek indient.
 • Voeg een leesbare kopie van een document toe dat uw identiteit verifieert (of de identiteit van de persoon die u bevoegd bent te vertegenwoordigen). Een paspoort of ander door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs is niet vereist. U mag delen van het document (zoals nummers) onleesbaar maken, op voorwaarde dat de resterende informatie uw identiteit bevestigt. U mag ook uw foto afdekken, tenzij u een verwijderingsverzoek indient voor pagina’s die foto’s van u bevatten. wij gebruiken deze informatie uitsluitend om de authenticiteit vast te stellen
 • Handtekening, hiermee verklaart u dat de bovenstaande uitspraken waar zijn, dat u de verwijdering aanvraagt van de gegevens aanwezig zijn op de website die worden aangeduid door de URL’s die u hierboven heeft vermeld, en dat u, als u handelt namens andere mensen, wettelijk bevoegd bent om dit te doen. Qdraw gebruikt de persoonlijke gegevens die u invult op dit formulier (zoals uw e-mailadres en ID-gegevens) om uw verzoek te verwerken en aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. We kunnen details van uw verzoek delen met toezichthouders voor gegevensbescherming, maar alleen wanneer dergelijke instanties deze details nodig hebben om onze beslissing te onderzoeken of te controleren. Dit gebeurt gewoonlijk wanneer u ervoor heeft gekozen contact met uw nationale toezichthouder voor gegevensbescherming op te nemen over onze beslissing. Uiteraard staan we vrij om informatie openbaar te maken over deze verzoeken.