18 december 2022 • december 18, 2022 at 4:03 pm Qdraw

Leusveld IVN Wandeling (2022)

De vestiging IVN Eerbeek had op het Leusveld bij Brummen een wandeling over dit landgoed en natuurgebied.

Wil je zelf in dit gebied wandelen?

Er zijn gemarkeerde routes aangegeven, ik heb hier een artikel over geschreven.

Wat is IVN?

De Nederlandse natuurorganisatie IVN, (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) richt zich op natuureducatie en het bevorderen van duurzaamheid. Eén van de dingen die ze organiseren zijn wandelingen en is ook actief op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid. IVN is gericht op het versterken van de band tussen mensen en de natuur en gelooft dat een goede kennis van de natuur.

Roodborstje

Het roodborstje is een kleine vogel die voorkomt in Europa en ook in delen van Noord-Afrika. Het leeft in groepen en maakt zijn nest in een holle boom of een nestkast. Het broedt meestal twee keer per jaar en voedt zijn jongen met insecten en andere kleine prooidieren. In de winter verlaat het Europese roodborstje vaak zijn gebied in Europa en trekt naar het zuiden, naar Afrika.

Leusveld

Het Leusveld is dan weer eigendom van de natuurorganisatie Natuurmomumenten. Op het landgoed geniet je van fraaie lanen met oude bomen, rododendrons en een Rijksmonumentaal jachthuis uit 1911.

Voor dat hier het landhuis in 1911 is gebouwd stond er aan de laan door het landgoed een boerderij. Boswachter Chris Holtslag vertelt hier over de familiewoning die hier tot 1911 heeft gestaan.

Verschraling van de grond

In het noordelijkste stuk van het Leusveld heeft Natuurmomumenten een stuk grond aangekocht en dit wordt afgegraven tot de de Pleistoceen grondlaag. Dit is 30 tot 50 centimeter en gaat er voor zorgen dat hier orchideeën en natuur weer komt te staan. Boswachter Herman Heskamp verteld over dit stuk land.

De Pleistoceen grondlaag is een onderdeel van de bodem die is ontstaan tijdens de Pleistocene tijdperk, dat ongeveer 2,6 miljoen tot 11.700 jaar geleden plaatsvond. De Pleistoceen grondlaag wordt ook wel de “ijstijdgrondlaag” genoemd, omdat het werd gevormd tijdens de laatste ijstijd, toen grote delen van Europa en Noord-Amerika bedekt waren met gletsjers. De Pleistoceen grondlaag is meestal een zand- of kleilagen die zich onder de bovenste laag van de bodem bevinden.

In deze laag zit veel IJzer, wat in het verleden ook gebruikt werd in de vele ijzergieterijen in deze omgeving.

Door de afgraving is de bovenste grondlaag komt er een armere grondlaag naar boven waardoor er een rijkere biodiversiteit te voorschijn komt.

Kiemtijd van 100 jaar

Het landgoed wordt beheerd door vrijwilligers van Natuurmonumenten, zo wist iemand uit deze groep dat op een stuk land voor 60 jaar geleden heide had gestaan. Ze hebben naar aanleiding van deze opmerking besloten om een experiment te doen met een klein stukje land. De kiemtijd van heide is ongeveer 100 jaar, dus na de bomen verwijderd te hebben kwam de heide zo weer terug en sindsdien groeit het weer

Conclusie

Ondanks dat het grijs weer was en het fris buiten was was het wel leuk en leerzaam om aan deze wandeling deel te nemen. Zo is het landgoed Leusveld een mooi gebied om te wandelen.Leusveld IVN Wandeling (2022) ; Landgoed Leusveld ; Leusveld, Brummen, bomen, winterLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Roodborstje ; roodborstje, vogel, fietsLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Hier stond de voormalige boerderij ; land, bomen, weide, weg, huisLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Hallsepad ; laan, bomen, bladeren, HallsepadLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Pleistoceen grondlaag ; afgegraven land, Pleistoceen grondlaag, ijzerLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Stuk IJzer in de hand ; IVN Eerbeek, Natuureducatie, ijzer, groep, wandelingLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Hallsepad ; Hallsepad, water, natLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Herman Heskamp vertelt ; herman heskamp, IVN Eerbeek, NatuureducatieLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Stuk Heide ; heide, bomen, gras, hulstLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Hazelaar ; Hazelaar, katje, bloei, lenteLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Leusveld ; Leusveld, laan, gras, boogLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Oranje dooiermos ; Oranje dooiermos, Schimmels, korstmossen

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in: