18 december 2022 • december 18, 2022 at 4:03 pm Qdraw

Leusveld IVN Wandeling (2022)

De vestiging IVN Eerbeek had op het Leusveld bij Brummen een wandeling over dit landgoed en natuurgebied.

Wil je zelf in dit gebied wandelen?

Er zijn gemarkeerde routes aangegeven, ik heb hier een artikel over geschreven.

Wat is IVN?

De Nederlandse natuurorganisatie IVN, (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) richt zich op natuureducatie en het bevorderen van duurzaamheid. Eén van de dingen die ze organiseren zijn wandelingen en is ook actief op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid. IVN is gericht op het versterken van de band tussen mensen en de natuur en gelooft dat een goede kennis van de natuur.

Roodborstje

Het roodborstje is een kleine vogel die voorkomt in Europa en ook in delen van Noord-Afrika. Het leeft in groepen en maakt zijn nest in een holle boom of een nestkast. Het broedt meestal twee keer per jaar en voedt zijn jongen met insecten en andere kleine prooidieren. In de winter verlaat het Europese roodborstje vaak zijn gebied in Europa en trekt naar het zuiden, naar Afrika.

Leusveld

Het Leusveld is dan weer eigendom van de natuurorganisatie Natuurmomumenten. Op het landgoed geniet je van fraaie lanen met oude bomen, rododendrons en een Rijksmonumentaal jachthuis uit 1911.

Voor dat hier het landhuis in 1911 is gebouwd stond er aan de laan door het landgoed een boerderij. Boswachter Chris Holtslag vertelt hier over de familiewoning die hier tot 1911 heeft gestaan.

Verschraling van de grond

In het noordelijkste stuk van het Leusveld heeft Natuurmomumenten een stuk grond aangekocht en dit wordt afgegraven tot de de Pleistoceen grondlaag. Dit is 30 tot 50 centimeter en gaat er voor zorgen dat hier orchideeën en natuur weer komt te staan. Boswachter Herman Heskamp verteld over dit stuk land.

De Pleistoceen grondlaag is een onderdeel van de bodem die is ontstaan tijdens de Pleistocene tijdperk, dat ongeveer 2,6 miljoen tot 11.700 jaar geleden plaatsvond. De Pleistoceen grondlaag wordt ook wel de “ijstijdgrondlaag” genoemd, omdat het werd gevormd tijdens de laatste ijstijd, toen grote delen van Europa en Noord-Amerika bedekt waren met gletsjers. De Pleistoceen grondlaag is meestal een zand- of kleilagen die zich onder de bovenste laag van de bodem bevinden.

In deze laag zit veel IJzer, wat in het verleden ook gebruikt werd in de vele ijzergieterijen in deze omgeving.

Door de afgraving is de bovenste grondlaag komt er een armere grondlaag naar boven waardoor er een rijkere biodiversiteit te voorschijn komt.

Kiemtijd van 100 jaar

Het landgoed wordt beheerd door vrijwilligers van Natuurmonumenten, zo wist iemand uit deze groep dat op een stuk land voor 60 jaar geleden heide had gestaan. Ze hebben naar aanleiding van deze opmerking besloten om een experiment te doen met een klein stukje land. De kiemtijd van heide is ongeveer 100 jaar, dus na de bomen verwijderd te hebben kwam de heide zo weer terug en sindsdien groeit het weer

Conclusie

Ondanks dat het grijs weer was en het fris buiten was was het wel leuk en leerzaam om aan deze wandeling deel te nemen. Zo is het landgoed Leusveld een mooi gebied om te wandelen.Leusveld IVN Wandeling (2022) ; Landgoed Leusveld ; Leusveld, Brummen, bomen, winterLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Roodborstje ; roodborstje, vogel, fietsLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Hier stond de voormalige boerderij ; land, bomen, weide, weg, huisLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Hallsepad ; laan, bomen, bladeren, HallsepadLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Pleistoceen grondlaag ; afgegraven land, Pleistoceen grondlaag, ijzerLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Stuk IJzer in de hand ; IVN Eerbeek, Natuureducatie, ijzer, groep, wandelingLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Hallsepad ; Hallsepad, water, natLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Herman Heskamp vertelt ; herman heskamp, IVN Eerbeek, NatuureducatieLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Stuk Heide ; heide, bomen, gras, hulstLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Hazelaar ; Hazelaar, katje, bloei, lenteLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Leusveld ; Leusveld, laan, gras, boogLeusveld IVN Wandeling (2022) ; Oranje dooiermos ; Oranje dooiermos, Schimmels, korstmossen

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

30 april 2021 • april 30, 2021 at 6:48 pm Qdraw

Leusveld wandeling Hall (2021)

Tussen Eerbeek en Brummen in de provincie Gelderland ligt het dorpje Hall. Vanaf de kerk begint de Leusveldwandeling over het landgoed. Vierkante palen met een klein langwerpig rood bordje geven de route Leusveld wandeling aan. De groene langwerpige bordjes zijn het Rondje Hall. Je kunt deze beide routes combineren en dan is de route 16,8 kilometer. Als je alleen de rode route loopt, dan is die 8,6 kilometer lang. Ik verwacht dat deze route in de herfst en winter erg modderig kan zijn.

Tips om de route te volgen

Het volgende advies geld eigenlijk voor zowel het rondje Hall als de Leusveldwandeling. Volgens de gemeente kun je de route zonder kaart lopen alleen dat is mij niet gelukt. Vooral omdat er voor gekozen is om geen pijlen toe te voegen aan de bordjes neem je snel aan dat de route rechtdoor is maar dat is dan niet altijd het geval. Op deze manier heb ik enkele afslagen gemist. Ik denk dat de gedachte van de organisatie is dat als er een bordje staat dat je dan goed moet kijken of je er nog eentje kan vinden en dan in die richting te vervolgen. Ik zou aanraden om een kaartje als referentie mee te nemen.

Landgoed Leusveld

In de mooie IJsselvallei ligt het kleinschalige landgoed Leusveld. Tijdens je wandeling is er volop afwisseling: bos en bloemrijke omsloten weilanden tegenover fraaie lanen met oude bomen en een rijksmonumentaal jachthuis. Het gebied is vanouds een nat, venig gebied. Het is goed te zien aan de vele rabatten in het bos dat het gebied zo nat is. Rabatten zijn kleine dijken waar de bomen op staan. Er zijn greppels gegraven om het gebied te ontwateren

Golfbaan Kasteel Engelenburg

Verborgen tussen de eeuwenoude eiken in de IJsselvallei ligt het Landgoed Kasteel Engelenburg met de golfbaan. Op het uiterste puntje van de route kun je over de golfbaan uitkijken

Het jachthuis

Het Leusveld werd in 1911 gebouwd en deed oorspronkelijk dienst als tijdelijk verblijf tijdens jachtpartijen. In de loop van de 20e eeuw kreeg het huis ook permanente bewoners. Het gebouw is mengeling van twee bouwstijlen, art nouveau en neorenaissance. De voorgevel is symmetrisch met uitzondering van de serre aan de linkerkant.

Conclusie

Het kleinschalige landgoed is een mooi bosrijk gebied waar je doorheen wandelt. Naar mijn idee kun je deze beste combineren met het Rondje Hall waardoor je een mooie afwisseling hebt tussen bos en weides. Als je zou moeten kiezen tussen het Rondje Hall en de Leusveldwandeling zou ik voor de route over het Leusveld gaan.Leusveld wandeling Hall (2021) ; Bij de Hazelaar lopen de bladeren uit ; leusveld, hazelaar, blad, lenteLeusveld wandeling Hall (2021) ; Rhienderense Beek Noordtak ; bos, Rhienderense Beek Noordtak, bomen, zandpadLeusveld wandeling Hall (2021) ; Rhienderense Beek ; riederoordsebeek, zandweg, weide, knoevenoordstraat, Rhienderense BeekLeusveld wandeling Hall (2021) ; Eerbeekseweg ; schuur, klimop, EerbeeksewegLeusveld wandeling Hall (2021) ; Golfbaan Kasteel Engelenburg ; riet, pluimen, water, weerspiegeling, Golfbaan Kasteel Engelenburg, hole 4/13Leusveld wandeling Hall (2021) ; Rietpluimen Hallsepad ; riet, pluimen, Hallsepad, veldLeusveld wandeling Hall (2021) ; Landgoed Leusveld ; huis, leusveld, landgoed, Landgoed LeusveldLeusveld wandeling Hall (2021) ; Landgoed Leusveld ; bos, landgoed, zandpad, Landgoed Leusveld

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

29 april 2021 • april 30, 2021 at 6:47 pm Qdraw

Rondje Hall (2021)

In Gelderland tussen Brummen en Eerbeek ligt het dorpje Hall. Vanaf het startpunt bij de dorpskerk kun je twee wandelingen lopen. Vierkante palen met een klein langwerpig groen bordje (rondje Hall) of rood bordje (Leusveldwandeling). In dit item beschrijf ik de groene route, ook wel het rondje Hall. Je kunt deze combineren en dan is de route 16,8 kilometer. Als je alleen de groene route loopt, dan is die 8,2 kilometer lang. Ik verwacht dat deze route in de herfst en winter erg modderig kan zijn.

Tips om de route te volgen

Het volgende advies geld eigenlijk voor zowel het rondje Hall als de Leusveldwandeling. Volgens de gemeente kun je de route zonder kaart lopen alleen dat is mij niet gelukt. Vooral omdat er voor gekozen is om geen pijlen toe te voegen aan de bordjes neem je snel aan dat de route rechtdoor is maar dat is dan niet altijd het geval. Op deze manier heb ik enkele afslagen gemist. Ik denk dat de gedachte van de organisatie is dat als er een bordje staat dat je dan goed moet kijken of je er nog eentje kan vinden en dan in die richting te vervolgen. Ik zou aanraden om een kaartje als referentie mee te nemen.

Heuvels

Zo voert het landschap van Hall en omgeving zich terug naar de IJstijden. In de voorlaatste ijstijd, van 200.000 tot 120.000 jaar geleden heeft het bewegende landijs voor de stuwwallen van de Veluwe gezorgd. In de IJstijd erna was het zo koud dat de ondergrond bijna altijd bevroren was. Het smeltwater in de warmere periodes zorgde er wel voor dat ten weste van Eerbeek een dal systeem is ontstaan. Hall ligt op een uitloop, dat wordt ook wel een pluimwaaier genoemd. Deze landschapselementen zie je tot de dag vandaag nog terug

Hallse Hooilanden

De Hallse Hooilanden is een strook van zo’n twee hectare langs de Eerbeeksche Beek. Het bestaat voornamelijk uit jonge aangeplant loofhout en doornstruiken. Er is ook wat grasland aanwezig, waarvan de toplaag deels is afgegraven om het te verschralen.

Oekensebeek

Hier wandel ik in de IJsselvallei op de rand van bos en boerenland. De is een belangrijke beek voor de waterbeheersing in de Zuidelijke IJsselvallei. Je wandelt over een onderhoudspad. Het omliggende land kan via de beek water afvoeren naar de IJssel.

Er zijn gebieden aan de Oekensebeek die erg laag liggen waardoor boeren uit de omgeving last hadden van overstromingen. Als het water van de IJssel erg hoog stond dan liep het land over. Dus bouwden vele boeren dammetjes om te voorkomen.

Zoals op zo veel plekken is het grondwater gezakt, dat is rampzalig voor sommige planten. Bijzondere kwel of waterplanten overleven dat niet. Een oorzaak van het lage grondwater is dat er te veel water wordt opgepompt. Een manier om te zorgen dat het grondwater op pijl blijft is om er voor te zorgen dat het water het gebied niet te snel verlaat. Het waterschap speelt hier een rol in.

Conclusie

Als je alleen het rondje Hall loopt is het erg veel grasland. De beken en het dorpje Hall zijn de moeite waard om te bekijken. Naar mijn idee kun je deze beste combineren met de Leusveldwandeling waardoor je een mooie afwisseling hebt tussen bos en weides.Rondje Hall (2021) ; Zwarteweg ; paardenbloem, veld, ZwartewegRondje Hall (2021) ; Sint Ludger ; kerk, Hall, Sint Ludger, oude begraafplaatsRondje Hall (2021) ; Hallsepad ; Hallsepad, bomen, plasRondje Hall (2021) ; Ooievaar ; Ooievaar, akkerland, grasland, opvliegenRondje Hall (2021) ; Watertank aan de Hoge Veldgang ; watertank, sloot, weide, Vosstraat, Hoge VeldgangRondje Hall (2021) ; Oekensebeek ; beek, Oekensebeek, bomen, zandpadRondje Hall (2021) ; Fijne waterranonkel ; plomp, bloei, wit, sloot, Oekensebeek, Fijne waterranonkelRondje Hall (2021) ; Oekensebeek ; dam, sloot, beek, OekensebeekRondje Hall (2021) ; Koeien ; koeien, weide, watertank, trekker, tractor

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , ,

Gecategoriseerd in:

9 april 2015 • juli 16, 2017 at 6:31 pm Qdraw

Een zwemwedstrijd in de C-competitie

Een zo snel mogelijke tijd zwemmen is het doel van de zwemmer. Binnen een zwemwedstrijd is het mogelijk om dit doel te halen. Maar om een goede tijd neer te kunnen zetten ben je wel een wedstrijd nodig. In dit artikel geef ik een impressie van hoe zo’n wedstrijd er uit ziet.

Voor dat ik mee kan doen aan de wedstrijd moet ik mij eerst aanmelden en krijg ik te horen wat ik ga zwemmen. Bij een uit-wedstrijd verzamelen we ons bij ons thuisbad.

Bij het zwembad zijn we een half uur voor dat de wedstrijd begint aanwezig zodat we altijd op tijd zijn en de zwemmers die ziek zijn kunnen worden afgemeld.

Ik ga het nu hebben over de veertien verschillende rollen die nodig zijn om de wedstrijd door te laten gaan.

 1. De scheidsrechter deelt de posities van de officials in en is het aanspreekpunt voor alle officials en coaches. Voordat de wedstrijd start wordt de watertemperatuur gecontroleerd. Tijdens de wedstrijd wordt er aangegeven dat de starter kan beginnen met de startprocedure en worden de tijdbriefjes en uitslagbladen ondertekend door de scheidsrechter.
 2. De starter zorgt ervoor dat de zwemmers starten. Ook mag de starter de start affluiten wanneer er een valse start is.
 3. De kamprechter checkt of de zwemmers zich wel aan de regels houden. De kamprechters lopen aan beide kanten langs de kant heen en weer met de zwemmers. Aan het einde van een afstand wordt de volgorde van binnenkomst genoteerd.
 4. De jurysecretaris controleert de tijden en zorgt dat deze op de juiste manier in de computer komen te staan.
 5. Een keerpunt-commissaris checkt of het keerpunt op de juiste manier wordt uitgevoerd.
 6. De tijdwaarnemer kijkt hoelang ik over mijn 50 meter vrije slag doe.
 7. De voorstarter zit naast de omroeper en deelt de tijdkaartjes aan de zwemmers uit.
 8. De omroeper roept de namen om van de zwemmers die gaan zwemmen.
 9. De vrijwilligers die de kaartjes naar de jurysecretaris brengen.
 10. De persoon die de valse start-lijn bedient. Wanneer er een valse start is wordt deze lijn in het midden van het bad naar beneden geladen.
 11. De mensen die helpen bij het klaarzetten en opruimen van de benodigdheden aan het bad.
 12. De coaches, die er o.a. voor zorgen dat de zwemmer op tijd het kaartje gaan ophalen.
 13. De zwemmers.
 14. Het publiek, dat de zwemmers op een motiverende manier aanmoedigt.

Voor dat de wedstrijd begint wordt de juryvergadering gehouden. In deze vergadering worden de praktische zaken overlegt zoals programma’s die eventueel worden samengevoegd.

Voor dat de wedstrijd kan starten moet het bad wel zijn opgebouwd. Bij het opbouwen worden de lijnen door het water getrokken. Tijdens het opbouwen worden de rugslagvlaggen en de valse startlijn opgehangen.

Tijdens het inzwemmen kan de zwemmer nog even de laatste puntjes op de i zetten door bijvoorbeeld het rugslag-keerpunt nog een keer te oefenen.

De wedstrijd begint en de namen van de verenigingen worden stuk voor stuk omgeroepen. We gaan natuurlijk juigen als Proteus wordt opgenoemd.

Voordat ik kan starten in programma vijf ga ik eerst mijn spieren opwarmen door in te draaien. Ik haal een kaartje bij de omroeptafel en loop door naar het startblok. Ik geef ik het kaartje aan de tijdwaarnemer, die in de buurt van het startblok staat.

Nadat de tijdwaarnemer het kaartje heeft ontvangen ga ik naast het startblok klaar staan. Als het signaal “Op uw plaatsen” wordt gegeven ga ik klaar staan om te starten. Wanneer er afgefloten wordt door de starter zorg ik dat ik zo snel mogelijk weg ben.

Ik mag 50 meter vrije slag zwemmen, dit is twee banen borstcrawl. Ik start niet te vroeg dus de valse-start-lijn hoeft mij niet te stoppen. Tijdens het uitvoeren van mijn keerpunt maak ik geen fouten dus hoef ik niet te worden gediskwalificeerd door de keerpunt-commissaris.

Aan het einde van mijn tweede baan tik ik met één hand aan en door de tijdwaarnemer wordt mijn tijd opgeschreven. Het kaartje wordt opgehaald en naar de jurysecretaris gebracht. De kamprechter checkt op overtredingen en de tijd van de langzaamste zwemmer wordt genoteerd.

Terwijl ik druk bezig ben om weer op adem te komen wordt er door de jurysecretaris mijn tijd gecheckt en in de computer gezet. Ik ben niet gediskwalificeerd tijdens mijn vijftig vrije slag dus komt er geen code naast mijn tijd te staan. Wanneer er één pagina is gevuld met tijden wordt deze uitgeprint en ter inzage opgehangen.

Op basis van mijn tijd verdien ik punten voor Proteus. Hoeveel punten ik verdien is niet afhankelijk van of ik eerste of tweede wordt in het programma. De zwembond heeft aan iedere afstand een score gekoppeld. Op deze manier heb ik mijn aandeel in de teamscore.


Een zwemwedstrijd in de C-competitie ; Zwemwedstrijd, Brummen, wedstrijdzwemmen, bad, rhienderoord | foto 1


Een zwemwedstrijd in de C-competitie ; Zwemwedstrijd, Brummen, wedstrijdzwemmen, bad, rhienderoord | foto 2


Een zwemwedstrijd in de C-competitie ; Rhienderoord, zwembad, wedstrijd, L.R. Beijnenlaan 20 | foto 3

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , , ,

Gecategoriseerd in: