23 januari 2015 • januari 24, 2015 at 7:56 pm Qdraw

Toepassen van de Informatie architectuur

Met informatie architectuur wordt de inhoud georganiseerd. In dit artikel schrijf ik over het uitwerken van de informatie architectuur tot een wireframe mockup.

Interaction design (IxD) is een vakgebied dat zich richt op het gedrag tussen mens en computer. Interactie is een wederzijdse actie, een wisselwerking. Interaction Design is er voor de structuur en het gedrag van interactieve systemen.

Interaction Design en Informatie Architectuur werken samen. Wanneer er wijzigingen in de informatie architectuur is zal dit onmiddellijk in het interaction design merken.

Hoe maak ik optimaal gebruik van Interaction Design

Door het gebruik maken van conventies wordt de leercurve van de site verkort. Over de hele wereld zijn conventies aanwezig. Op het web zijn bewuste en onbewuste afspraken gemaakt. Deze conventies zorgen voor affordance (verwachtingen) van een object. Door te kijken naar het werk van anderen kom je achter deze conventies. Je mag deze conventies alleen breken als jouw oplossing beter is.

Met een consistente lay-out, consistente interactie en consistent taalgebruik voorkom je tegenstrijdigheden en maak je het makkelijker voor de gebruiker. Door objecten op dezelfde manier te gebruiken weet de gebruiker wat wat is.

Leg de nadruk op user experience door te analyseren welke functies wel nuttig zijn voor de gebruiker en welke functies nooit worden gebruikt. Je kunt hier achter komen door gebruikerstests te houden. Verwijder onnodige features en maak van grote complexe taken meerdere taken.

Maak het de gebruiker makkelijker. Laat de gebruiker zich concentreren op het werk in plaats van op de user interface. Voorkom dat de gebruiker na hoeft te denken over de interface, zo voorkom je dat de gebruiker moet gaan puzzelen.

Laat de status van het systeem altijd zien. Wanneer de status van het systeem zichtbaar is dan is dit duidelijk voor de gebruiker wat er gebeurd. Zo hoeft de gebruiker niet te gissen naar mogelijke handelingen en dit zorgt voor een betere user experience.

Help de gebruiker fouten voorkomen. Geef duidelijke feedback op fouten van de gebruiker. Door de gebruiker zelf de fouten ongedaan te laten maken voorkom je veel ergernissen.

Op basis van de Informatie architectuur weet je de hiërarchie in het ontwerp. In de informatie architectuur staat wat belangrijk is en wat minder belangrijk.

Hoe werk ik de wireframes op basis van de informatie architectuur uit?

Op basis van de informatie architectuur wordt de hiërarchie van de inhoud bepaald. Op deze manier wordt de inhoud geordend. Mocht de informatie architectuur niet consistent zijn pas je dit dan aan. Het Interaction design moet je dan natuurlijk ook weer op de informatie architectuur aanpassen.
Denk vanuit het Mobile First-principe en werk op basis van een mobiel naar desktop-scherm. Ontwerp daarom eerst de mobiele versie van de website en bouw deze uit naar een desktop versie.

Maak de Wireframe op basis van de informatie architectuur. De informatie is al verzameld en maak hier ook gebruik van. Werk op papier zodat je veel versies kunt maken en experimenteren. Wanneer je één of meerdere versies hebt waar je tevreden over bent werk je deze wireframes digitaal uit.

Toepassen van de Informatie architectuur ; iA, informatie architectuur, IxD, interaction design, Visual Design, VD | foto 1

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , , , , , ,

Gecategoriseerd in:

16 januari 2015 • januari 17, 2015 at 2:13 pm Qdraw

Informatie architectuur

Deze blog-post maakt uit van de nieuwe categorie Design, in deze categorie ga ik schrijven over van mijn vakgebied. Op dit moment ben derdejaars student communicatie en multimedia design waar mijn focus ligt op Interaction Design en Visual Design.

Wat is Informatie Architectuur?

Het doel van Informatie Architectuur is om informatie toegankelijk te maken. Bij dit vakgebied los je basale problemen op met de toegankelijkheid van informatie. Informatiearchitectuur wordt gebruikt in websites, software en digitale interactieve diensten.

De Informatie Architectuur beschrijft de inhoudelijke relaties en de samenhang van informatie. Bij een website zorgen de links voor de samenhang van de informatie. Wanneer er niet naar de pagina gelinkt wordt valt deze pagina buiten de Informatie Architectuur en buiten het web.

Er is bij Informatie Architectuur niet één weg naar Rome. Er zijn veel mogelijkheden waar je van moet beoordelen welke jij het beste vind. De slechtste optie is niet kiezen, omdat er dan voor je gekozen wordt. Er zijn eindeloze opties, maar het is aan jou om te kiezen wat het beste is.

Een uitgewerkt Informatie Architectuur zorgt voor een overzicht van de informatie. Door op deze manier de informatie te plannen wordt de site beter. Op deze manier wordt de informatie voor jou overzichtelijk.

Hoe toe te passen binnen een website

De eerste stap is het analyseren van de informatie door hier een mindmap van te maken. Maak van de home pagina een item en verdeel de andere pagina’s in subonderwerpen. Maak een overzicht van de site door van alle pagina’s een item te maken.

Het maken van een mindmap/flowchart zorgt ervoor dat de structuur overzichtelijk is. Door dit op deze manier te doen heb je in één oogopslag zichtbaar hoe de site in elkaar zit.

Door van alle teksten de kernwoorden op te schrijven is het in oog opslag duidelijk wat er staat. Tot nu toe zijn alle pagina opgenomen in de mindmap. Er staat nog niks over de teksten in deze mindmap. Om tot de kern te komen schrijf je steekwoorden op van de tekst. Focus op de kern omdat de meeste mensen de tekst scannen. Deze kernwoorden kunnen als basis dienen voor een tekstschrijver.

In een afbeelding kun je in een aantal gevallen meer laten zien. Maak daarom ook van de afbeeldingen steekwoorden. Door deze afbeeldingen samen te vatten met steekwoorden krijg je de juiste afbeeldingen op je site.

Herordenen met hulp van fysieke post-its geeft je de kans om na te denken over de structuur van de website. Alle items komen op post-its te staan. Door te sorteren op relevantie zorg je er voor dat alle belangrijke informatie aanwezig is. Organiseer logische categorieën. Alle onbelangrijke informatie kan worden weggelaten. Op deze manier voorkom je dubbele en onbelangrijke informatie. Zowel de gebruiker als Google zullen deze dubbele content niet waarderen. Door op deze manier na te denken over de prioriteit zorg je voor een betere structuur.

Een onderdeel van de structuur van een stagedocument

Informatie Architectuur ; iA, Informatie Architectuur | foto 1

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , , , , ,

Gecategoriseerd in: