4 augustus 2016 • juli 30, 2018 at 10:11 am Qdraw

Vesting Bourtange (2016)

Het oosten van provincie Groningen was tot aan het einde van de 17de eeuw een groot ondoordringbaar moeras. De belangrijkste aanvoerroute van het huidige Duitsland was via een verhoogd pad. Om dit pad onder controle te houden is men gestart met het bouwen van een vesting. Men is begonnen met het bouwen van de vesting in 1580 tijdens de Nederlandse opstand. In deze 300 jaar heeft de vesting dienst gedaan als verdedigingswerk. Deze vesting is officieel opgeheven in 1851 waarna de grachten zijn gedempt. Totdat men zich in 1960 realiseerde dat Bourtange meer toekomst heeft als vestingstad. Vanaf dat moment is alles in gang gezet om Bourtange in de staat van 1742 te herstellen.


Vesting Bourtange (2016) ; Vesting Bourtange, Groningen, Bourtange | foto 1


Vesting Bourtange (2016) ; Vesting Bourtange, Groningen, Bourtange | foto 2


Vesting Bourtange (2016) ; Vesting Bourtange, Groningen, Bourtange | foto 3


Vesting Bourtange (2016) ; Vesting Bourtange, Groningen, Bourtange | foto 4


Vesting Bourtange (2016) ; Vesting Bourtange, Groningen, Bourtange | foto 5

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , , ,

Gecategoriseerd in:

31 juli 2016 • juni 7, 2017 at 8:41 am Qdraw

Groningen (2016)

Er gaat niets boven Groningen, is de bekende citymarketing slogan van de stad Groningen. In deze stad heb ik rondgewandeld en heb ik deze fotoserie gemaakt.


Groningen (2016) ; Noordelijk Scheepvaart Museum, kanaal, groningen, dekkleeden, stad | foto 1


Groningen (2016) ; Stadhuis Groningen, de korenbeurs, groningen, stad | foto 2


Groningen (2016) ; Noordelijk Scheepvaart Museum, brug, groningen, stad, Hooge der A | foto 3


Groningen (2016) ; schip, groningen, kw37, stad | foto 4


Groningen (2016) ; Martinitoren, Groningen, martini toren, q-link, bus, werkzaamheden, stad | foto 5


Groningen (2016) ; Eden City Hotel Groningen, peperstraat, groningen, huis, stad | foto 6

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: ,

Gecategoriseerd in:

5 september 2015 • juni 7, 2017 at 8:40 am Qdraw

Vesting Bourtange (2015)

Tot ongeveer de 18de eeuw was Oost-Groningen en een deel van Drenthe niet veel meer dan een ondoordringbaar moeras. Er liep echter wel een belangrijke aanvoerroute vanuit Duitsland naar de stad Groningen door dit gebied. Deze route volgde de wat hoger gelegen grond en daarom kwam deze route ook langs Bourtange. Toen was het echter niet meer dan een gehucht. In de tijd van de tachtigjarige-oorlog was het gebied dat nu Nederland wordt genoemd onderverdeeld in een aantal gebieden waaronder Groningen. Groningen koos er voor om zich bij de Spanjaarden aan te sluiten. Bourtange is gebouwd om de handelsroute van Duitsland naar Groningen te blokkeren. Nadat Groningen heroverd was werd dit bouwwerk onderdeel van de Nederlandse grensverdediging. Tijdens diverse oorlogen is het bouwwerk verbeterd. Tot aan het einde van de 18de eeuw was Bourtange nog van militaire betekenis en later is het in onbruik geraakt. Vandaar dat het ook gesloopt is en pas in de jaren van de vorige eeuw weer in ere is hersteld. De reconstructie is gebaseerd op de staat van Bourtange in het jaar 1742.


Vesting Bourtange (2015) ; Bourtange, slotgracht, verdedigingswerk, museum, Vriesse Weg | foto 1


Vesting Bourtange (2015) ; Vesting Bourtange, huizen, baterijenstraat | foto 2


Vesting Bourtange (2015) ; Vesting Bourtange, dijk, water, kanon | foto 3


Vesting Bourtange (2015) ; Vesting Bourtange, ophaalbrug | foto 4


Vesting Bourtange (2015) ; Vesting Bourtange, straat, bisschopsweg | foto 5


Vesting Bourtange (2015) ; Vesting Bourtange, wapenkamer, nieuwe kruithuis | foto 6

Dit bericht is geschreven door: Dion

Tags: , , , , , , , ,

Gecategoriseerd in: