Menu

6 mei 2023 • Gepubliceerd door ; augustus 13, 2023 at 7:02 pm Qdraw

Hertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023)

Deze halve etappe begint bij het ecoduct over de A50 en loopt door het natuurgebied de Maashorst en vanwege de afstanden eindig ik deze halve etappe iets ten noorden van Uden waar ik de bus pak.

Slabroek

Vanuit het ecoduct wandel je in de richting van het buurtschap Slabroek. Het is een informatief centrum waar bezoekers terecht kunnen voor informatie over het gebied en de activiteiten die er worden georganiseerd. In het bezoekerscentrum staat ook wat informatie over de dieren die in de maashorst leven. Sinds maart 2016 leven wisenten in dit gebied. De wisent is een imposant dier en de grootste landzoogdier van Europa. Een wisent lijkt op een koe.

Beekdal Slabroek

Het beekdal van de venloop is na de ijstijd ontstaan door smeltwater dat van de hoge delen van de Maashorst naar het westen stroomde. Hier lopen onder de grond twee breuken. De Mellebreuk en de Hoevense breuk. Er is geen hoogte verschil maar wel ijzerrijk grondwater dat ook wel wijst wordt genoemd. Als dit naar boven komt oxideert dit en krijgt het een roestbruine kleur. Het gebied heeft verschillende landschapsvormen, waaronder een stuifzandwal, bolle akkers en nat grasland met bijzondere soorten planten en vogels.

Stuifduinen Maashorst

In de 21e eeuw ogen heidevelden als een natuurlijk landschap, maar dat is niet zo! Oorspronkelijk was geheel Nederland met oerbos bedekt. Het heidelandschap is een directe gevolg van de grootschalige houtkap in de middeleeuwen. Rond 1850 was in Nederland de bosbedekking nog slechts 1 tot 2%!

Heides speelden een belangrijke rol in het potstalsysteem dat door boeren in de omgeving werd toegepast. De heidevelden werden afgeplagd. Heideplaggen werden vermengd met de uitwerpselen van schapen, koeien. Dit mengsel werd als mest over de akkers aangebracht. De heidevelden werden door meerdere boeren gebruikt als gemeenschappelijk bezit.

Door het afplaggen van de heide kreeg de wind grip op het losse zand en ontstonden de duinen zoals je dit nu in dit gebied ziet. Om verdere verstuiving tegen te gaan werden er houtwallen aangelegd die het zand moesten tegenhouden.

In het gebied zie je ook vennen die zijn ontstaan als bomkraters. Deze zijn ontstaan in de periode na de Tweede Wereldoorlog. De aangetroffen munitieresten werden op deze plaatst onschadelijk gemaakt. In de omgeving kun je nog steeds bom- en granaatscherven vinden.

Zo wandel je door het prachtige gebied de Maashorst, alleen jammer dat het inmiddels is gaan regenen, maar dat mag de pret niet drukken.

Vluchtoord Uden

Vluchtoord Uden was een kamp dat tijdens de Eerste Wereldoorlog was opgericht om Belgische vluchtelingen op te vangen. Het kamp werd in oktober 1914 geopend en bood onderdak aan duizenden Belgen, voornamelijk vrouwen, kinderen en ouderen. Er waren barakken, scholen, ziekenhuizen en kerken gebouwd om de vluchtelingen te huisvesten. Het kamp werd gesloten in november 1919, nadat de meeste Belgen waren teruggekeerd naar hun land. Vluchtoord Uden is een belangrijk stuk geschiedenis en herinnert aan de humanitaire inspanningen om vluchtelingen te helpen.

PNEM Uden

PNEM Uden was een energiebedrijf dat van 1914 tot 1997 actief in de productie en distributie van elektriciteit en gas was. Het bedrijf speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van Uden en omgeving en was een van de grootste werkgevers in de regio. Het voormalige PNEM-gebouw in Uden is tegenwoordig een cultureel centrum dat gebruikt wordt voor verschillende evenementen en exposities.

Zo eindig ik deze halve etappe iets ten noorden van Uden, vanaf hier heb ik de bus terug naar huis gepakt.

Conclusie

De Hertogenpad etappe 6a loopt door het natuurgebied de Maashorst en biedt verschillende landschapsvormen, waaronder een beekdal, stuifduinen en vennen. Het gebied is ontstaan door het afplaggen van heidevelden, wat de verstuiving van zand door de wind veroorzaakte en duinen deed ontstaan. Het gebied herbergt ook een stuk geschiedenis, namelijk Vluchtoord Uden dat tijdens de Eerste Wereldoorlog was opgericht om Belgische vluchtelingen op te vangen en het voormalige PNEM-gebouw dat tegenwoordig een cultureel centrum is. Ondanks de regen is het gebied prachtig en de halve etappe eindigt iets ten noorden van Uden waar de bus terug naar huis kan worden genomen.

← Vorige etappeVolgende etappe →

In de serie van Hertogenpad gebruik ik de etappe verdeling van Wandelnet.Hertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Zoete kers ; Ecoduct Slabroek, Zoete kersHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Judasboom ; Hertogenpad, Judasboom, Boerderij, SlabroekHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Maashorst ; Maashorst, zandverstuiving, heideHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Maashorst ; Maashorst, bos, grasHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Hengstheuvel ; Hertogenpad, bos, Maashorst, hengstheuvelHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Amerikaanse vogelkers ; Hertogenpad, Maashorst, Amerikaanse vogelkersHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Hertogenpad ; Hertogenpad, strepen, schildje, rood, wit, MaashorstHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Beuk ; beukenblad, Maashorst, beukHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Amerikaanse eik ; Maashorst, Amerikaanse eik, eikenboom, uitlopen, uitloop, lenteHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Tamme kastanjeboom ; Maashorst, Tamme kastanjeboom, Castanea, lente, uitlopen, bladHertogenpad etappe 6a van A50 naar Uden (2023) ; Pnemstraat ; Hertogenpad, Vluchtoord, Uden, Pnemstraat, Pnem

Tags: ,

Gecategoriseerd in:

Dit bericht is geschreven door: Dion

Lees ook deze blogs